HELLERENHUS

JØSSINGFJORD · NORGE

 

 

Hellernhus er et lokalhistorisk museum, som fortæller Jøssing fjords lokalhistorie med minedrift igennem århundreder.

 

Kløftens stenlandskab ned mod fjorden, har været befolket af små træhuse til minearbejderne. Blandt de ældste er to små hytter, som har ligget beskyttet af klippen Hellern i mere end 200 år.

 

Denne relation mellem træhuse og fjeld formidles gennem det nye museum, som består af 3 udstillingshuse i træ, på en fælles plint af sten. De tre huses skiftende retninger, forbinder fjordens horisont med Hellerens vertikale stenvæg og udstillingsbygningernes store dybe vinduer indrammer vigtige historiske steder i landskabet.

 

 

2011

 

PROGRAM

Naturhistorisk Museum

 

STØRRELSE

1500 m2

 

TYPE

konkurrence

 

STATUS

Idé