JÄRVA PORTEN

STOCKHOLM

 

 

Järva er et friområde nord for Stockholm der skal omdannes til kirkegård samtidig med at man bevarer det som rekreative område. En proces man forestiller sig løbe over min. 100 år.

 

Processen startes med et stort landskabeligt træk, der låser højen til landskabets horisontale flade. Gennem krydsets vandflade trækkes himlen ned på jorden i et landskab, der er åbent for alle. I portens retning udlægges et grid i der organiserer gravene. ved at underlægge eksisterende modstande i landskabet tegnes et tydeligt forhold mellem natur og kultur.

 

Gravpladserne tager også hensyn til de eksisterende rekreative aktiviteter og store dele bevares. Nogle kan endda udbygges eller nye tilføres over tid, i en fortsat forhandling mellem de sakrale og rekreative rum. På den måde kan stedet vedblive at være et område, der fortæller historier om folk, der ikke er til mere, i et rum, der fortsat vidner om et liv, der leves.

 

 

 

2010

 

PROGRAM

Kirkegård og rekreativt område

 

STØRRELSE

300.000 m2

 

TYPE

Åben konkurrence

 

STATUS

Idé

REGION

 

Området kobler sig på et grønt træk, der løber mellem Stockholms centrum og Järvafeltet.

BYERNE

 

Udveksling mellem det rekreative og sakrale område og  omkringliggende byer.

STEDET

 

Porten er et punkt der markerer forskellen mellem det horisontale og vertikale rum.

SYMBIOSE

 

Der opretholdes en overens-komst mellem de sakrale og de rekreative rum.

GRID

 

I portens retning udlægges et grid der organiserer gravene.

BEVARING

 

Det bevarede landskab er skrænter, fortidsfund og toppe, der udgør en landskabelig modstand.

MULIGHEDER

 

Landskabets eksisterende modstande i griddet viser de mulige gravfelter på stedet.

POTENTIALE

 

gravområdet kan udvides over tid, ved at inddrage vådområder eller flytte rekreative områder.

HØJE

 

Små høje bryder landskabets flader og danner forskelle at orientere sig efter.

PLATEAUER

 

Plateauerne skaber rumlige adskillelser med stærke horisontale rum.

RELATIONER

 

Overgangen mellem åbne og lukkede rum og disse rums kvaliteter fremhæves.

SLUGTER

 

Slugterne skaber stærke vertikale rum, der formidler en overgang mellem forskellige rumligheder.

BEVÆGELSE

 

Veje og stier lægges efter landskabet. Vejene er stampet grus, stierne er trådte.

SMUTVEJE

 

Smutvejene ligger på tværs af koterne. Hver smutvej fører fra en rumlig oplevelse til en anden.

CEREMONI

 

Ceremonibygningen udføres i eg, tagbeklædningen i shingles. Der er plads til mellem 30 og 500 gæster.

GRAVERHUS

 

Bygningens tagbeklædning og facader udgøres i egeshingles.