POINT

Grundlagt i maj 2013 af ejerne Laust Sørensen og Michael Droob, begge arkitekter MAA, med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2003.

Som venner, arkitekter og forretningspartnere, supplerer vi hinanden. Vi har samme fokus og visioner, og vores kombinerede faglige styrker skaber synergi og løfter projekterne.

Vores ambition som tegnestue er at skabe langtidsholdbare æstetiske løsninger, der vækker positive følelser og skaber grobund for minder.

GRUNDVÆRDIER

MENNESKER

 

Point tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge arkitekturen.

 

Som fintfølende sanseapparat og social krop, influeres mennesket af sine omgivelser. Vi prioriterer potentialet i menneskets møder med arkitekturen med andre og med sig selv.

STED

 

Point tager hensyn til stedets unikke identitet.

 

 

Vores arkitektoniske greb prioriterer at fremhæve et steds eksisterende kvaliteter, samtidig med at de udfolder stedets skjulte eller uudnyttede potentialer.

 

POESI

 

Point skaber arkitektur, der ikke blot er pragmatisk, men også poetisk.

 

Uden at give køb på funktionalitet kan et elegant arkitektonisk greb aktivere et steds iboende poesi, fremkalde stedet fra sig selv, og gøre mennesket bevidst om sin egen sanselige væren, lige dér.

FILM OM POINT AF ARKITEKTFORENINGEN OG DREYERS FOND

SOLOUDSTILLING I DANSK ARKITEKTUR CENTER

POINT

Grundlagt i maj 2013 af ejerne Laust Sørensen og Michael Droob, begge arkitekter MAA, med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2003.

 

Som venner, arkitekter og forretningspartnere, supplerer vi hinanden. Vi har samme fokus og visioner, og vores kombinerede faglige styrker skaber synergi og løfter projekterne.

 

Vores ambition som tegnestue er at skabe langtidsholdbare æstetiske løsninger, der vækker positive følelser og skaber grobund for minder.

GRUNDVÆRDIER

MENNESKER

 

Point tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge arkitekturen.

 

Som fintfølende sanseapparat og social krop, influeres mennesket af sine omgivelser. Vi prioriterer potentialet i menneskets møder med arkitekturen med andre og med sig selv.

 

STED

 

Point tager hensyn til stedets unikke identitet.

 

 

Vores arkitektoniske greb prioriterer at fremhæve et steds eksisterende kvaliteter, samtidig med at de udfolder stedets skjulte eller uudnyttede potentialer.

 

POESI

 

Point skaber arkitektur, der ikke blot er pragmatisk, men også poetisk.

 

Uden at give køb på funktionalitet kan et elegant arkitektonisk greb aktivere et steds iboende poesi, fremkalde stedet fra sig selv, og gøre mennesket bevidst om sin egen sanselige væren, lige dér.

 

FILM OM POINT AF DREYERS FOND OG ARKITEKTFORENINGEN

SOLOUDSTILLING I

DANSK ARKITEKTUR CENTER