SALLINGVEJ

KØBENHAVN

Taglejligheder og gårdmiljø

 

I forbindelse med en forestående tagudskiftning på Sallingvej er det DEAS ønske at udnytte Karréens loftareal til selvstændige boliger. I alt 11 lejligheder på mellem 95 og 125 m2. Lejlighederne indrettes med køkken/alrum og stue, som et stort hovedrum med loft til kip.

 

Karréen indgår i en planmæssig sammenhæng med 2 tilsvarende byggerier. Derfor udføres karréens facader mod gaden enkle og symmetriske, med kun små kviste til forhøjelse af trappeopgangene. Mod gårdsiden tilføjes store kviste og en del flere tagvinduer, for at øge lys og leverum.

 

Det lille gårdrum opgraderes med en sammenhængende bygning med praktiske funktioner og et nyt beboerlokale. Bygningen er placeret i forhold til ophold i solen og gårdrummet får flere grønne elementer, inklusive et grønt tag til bygningen.

 

2016

 

PROGRAM

Taglejligheder og gårdrenovering

 

STØRRELSE

1186 m2

 

TYPE

Opdrag

 

STATUS

Idé