SEEST

KOLDING

 

 

Det gamle industriområde er stærkt kuperet og falder 6 meter ned mod et fredet naturområde. Der er skabt store volde og indskårne plane flader, men de praktiske funktioner som landskabet engang tjente er nu udvisket.

 

Der skabes nye plateauer, der bindes sammen med eksisterende flade planer og terrænfald. Ved dette minimale træk, oprettes et nyt landskabsfundament, der i sin karakter egner sig til beboelse frem for industri. Grebet er enkelt og rationelt og skaber i et sammenhængende loop adgang til alle 8 byggefelter.

 

Den nye bebyggelse opføres i klynger, der optager de landskabelige forskelle i sig. Boligerne har på den ene side adgang til fællesskabet, og på den anden side adgang til landskabet og naturen. Boligerne består af 2 grundformer. Den ene er i ét plan og har direkte udgang til egen have. Den anden er i to plan og har direkte udgang til egen terrassehave.

 

 

2014

 

PROGRAM

Fremtidens bæredygtige boliger

 

STØRRELSE

92.000 m2

 

TYPE

Konkurrence

 

STATUS

Idé

Rekreative områder:

Mose, søer, skov, eng og slette er bevaret.

Plateauer:

Stadie 1-2 · 35 nye husenheder · Stadie 3-8 · 95 nye husenheder.

Træer:

Rækker af træer er placeret mellem plateauerne og de lokale klynger af træer.

Plan af boligerne:

Husenes struktur er integreret i konteksten.

Hovedveje og parkering:

Vejene følger landskabets kurver. Parkering ligger ud til plateauerne.

Biveje og fortov:

Fortovene mellem husklyngerne er forbundet af biveje.

Landskab:

Alle husene har direkte adgang til naturen fra ydersiden.

Fællesskab:

Husene deler et stort grønt område og et selskabshus mellem sig.

Private haver:

Husene i stueplanen har direkte adgang til en privat have. Husene på 1. sal har direkte adgang til en privat tagterrasse.